,

Increasing health: SDG’s 2 en 3

In deze blog kun je lezen hoe de SDG’s kunnen worden onderverdeeld in verschillende subgroepen. SDG 2 en 3 horen bij de subgroep increasing health. Wat houden deze SDG’s in, hoe staan we ervoor en wat kun jij zelf doen om je steentje bij te dragen?

SDG 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

“Don’t waste food, someone is sleeping empty stomach.”

Omer Syed

Vergeleken met andere landen komt ondervoeding en voedselonzekerheid in Nederland niet vaak voor. In Nederland wordt dus de focus gelegd op de duurzaamheid van de voedselproductie en de impact van de voedselproductie op de kwaliteit van de leefomgeving en het dierenwelzijn.

Om SDG 2 te bereiken moeten we de manier waarop we onze voeding produceren, verdelen en consumeren veranderen. Er is namelijk voldoende voedsel voor iedereen. Helaas gaan de bodems, de voorraad zoetwater, de oceanen, de bossen en de biodiversiteit er snel op achteruit. Klimaatverandering zet deze bronnen nog meer onder druk en vergroot het risico op natuurrampen zoals droogte en overstromingen. Dit kan ervoor zorgen dat de voedselproductie moeilijker wordt. Daar moeten dus oplossingen voor gevonden worden.

Het is ook van groot belang om voedselverspilling te verminderen, want jaarlijks verspillen we wereldwijd zo’n 1/3 van al het voedsel. Samen tegen voedselverspilling heeft in beeld gebracht wat we besparen door geen/minder voedsel te verspillen; o.a. voldoende voedsel voor 1,26 miljard mensen voor een heel jaar. Dat is genoeg om de 805 miljoen mensen die worden bedreigd door honger en malnutritie te voorzien!

Wat kun jij doen om je steentje bij te dragen aan SDG 2?

  • Lees je in over hoe voedsel geproduceerd wordt.
  • Eet meer plantaardige voeding.
  • Koop voeding dat in het seizoen is, het liefst biologisch en/of door lokale boeren verbouwd.
  • Help kinderen om gezonde(re) eetkeuzes te maken.
  • Voorkom voedselverspilling zoveel mogelijk.

SDG 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

“You can’t enjoy wealth if you’re not in good health.”

De doelstelling van SDG 3 is opgedeeld in vier grote pijlers die aandacht besteden aan 1) moeder en kind, 2) epidemieën, 3) verkeersveiligheid en 4) gezondheidszorg.

De eerste pijler heeft als doel om moedersterfte en het overlijden van pasgeboren kinderen te verminderen. Dagelijks sterven namelijk 800 moeders door complicaties tijdens de zwangerschap, waarvan 99% in ontwikkelingslanden.

De tweede pijler vraagt aandacht voor ziektes als aids, tuberculose en malaria. Vooral de ontwikkelingslanden lijden erg onder deze epidemieën, omdat er zeer weinig kennis beschikbaar is over deze ziekten en de toegang tot de juiste medicatie of hulp vaak ontbreekt.

De derde pijler gaat over verkeersveiligheid. Dagelijks verliezen 85 mensen hun leven op de Europese wegen. Deze SDG strijdt er dus voor om verkeersgewonden en -doden met de helft te verminderen tegen 2030 door landen aan te moedigen strenge en efficiënte nationale initiatieven te nemen om de verkeersveiligheid te verhogen.

De vierde pijler streeft naar algemeen toegankelijke gezondheidszorg en ontwikkeling. Enerzijds moet de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en kwalitatief in orde zijn (jaarlijks hebben 1 miljard mensen geen adequate toegang). Ook moet medicatie voor iedereen verkrijgbaar en betaalbaar zijn (150 miljoen mensen hebben moeite om hun gezondheidszorg te betalen). Anderzijds moet de ontwikkeling zich focussen op betaalbare medicatie en vaccins voor ontwikkelingslanden. Er zou ook meer onderzoek moeten gebeuren naar gevaarlijke chemicaliën die zich in onze vervuilde lucht bevinden en gezondheidsproblemen teweegbrengen,

SDG 3 lijkt misschien een ver-van-ons-bed-show, maar dat de wachttijden in de zorg toenemen en het aantal mensen dat rookt of overgewicht heeft niet afneemt, zijn ook zaken die onder deze SDG vallen. En aan onze mentale gezondheid dienen we ook meer aandacht te geven, omdat er steeds meer mensen (vooral jongeren) zijn die zich depressief of eenzaam voelen of andere psychische problemen ervaren.

Wat kun jij doen om je steentje bij te dragen aan SDG 3?

  • Leer over hoe je gezond kunt zijn/blijven en deel deze kennis met mensen om je heen.
  • Zorg goed voor jezelf: beweeg, slaap, voeding en zingeving/gelukkig voelen zijn belangrijke pijlers.
  • Rijd veilig.
  • Hecht waarde aan mentale gezondheid en welzijn.

Bronnen

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

Reacties zijn gesloten.