,

Wat is ‘duurzaamheid’?

De term ‘duurzaamheid’ wordt tegenwoordig overal genoemd. Maar wat houdt ‘duurzaamheid’ eigenlijk in? Is er een eenduidige definitie?

Context-afhankelijk

Als we naar het Engelse woord voor duurzaamheid kijken, sustainability, dan zien we daarin het werkwoord to sustain. Dit kun je vertalen als ‘ondersteunen’ of ‘behouden’. Maar wat precies willen we ondersteunen of behouden? Het antwoord is dat dat volledig afhangt van de context.

In een droge omgeving kan duurzaamheid betekenen dat er meer toegang tot water of biodiversiteit moet komen. In een hele groene omgeving kan duurzaamheid betekenen dat de bomen niet gekapt moeten worden.

De invulling van de term ‘duurzaamheid’ is context-afhankelijk.

Duurzaam handelen krijgt dus een verschillende invulling, afhankelijk van de context. Deze context noemen we ook wel het social-ecological system. Dit systeem verandert continue. Het reageert op activiteiten van bijvoorbeeld de mens. Daarom kunnen we niet zo simpel een specifieke definitie voor duurzaamheid ontwikkelen.

Waar kun je op letten als je wilt bepalen wat duurzaamheid is in een bepaald social-ecological system?

Wil je voor een bepaalde situatie bepalen wat duurzaamheid in die specifieke context zou betekenen? Stel jezelf onderstaande vragen en kijk eens wat daar voor ideeën en gedachten uit voortkomen!

  1. Wat is de geografische schaal? Lokaal, regionaal, nationaal, globaal?
  2. Wat is de temporele schaal? Maanden, jaren, generaties?
  3. Wat zijn de ‘problemen’ in het betreffende systeem? Armoede, vervuiling, verlies van biodiversiteit, watertekort?
  4. Wie of wat willen we ‘verduurzamen’? Mensen, dieren, de bodem?
  5. Hoe zouden we dat kunnen bereiken? De-growth, regeneratief systeem, circulaire economie, consuminderen?

Wat is jouw visie op de invulling van de term ‘duurzaamheid’? Laat het hieronder in een reactie weten of stuur mij een berichtje. Wellicht kunnen we elkaar verder inspireren!